KİLİTPAZAR E-TİCARET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU – Kilitpazar

AÇIKLAMA ve TANIMLAMA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak adlandırılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bundan böyle kısaca KVK olarak anılacaktır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Firmamıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya KVK tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi:

1-) Şahsen Başvuru: (Başvurunun sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) “ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET ‘SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ/SÖĞÜTÖZÜ CADDESİ 2 A/9/ÇANKAYA/ANKARA’ “

2-) Noter Vasıtası ile Tebligat ile Başvuru: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3-) “Güvenli Elektronik İmza” ile Başvuru: “Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı elektronik posta yoluyla, KEP adresimize ( KEP ADRESİ YAZILMALI) göndereceğiniz e-posta ile, e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4-) Başvuru Sahibinin E-Mail İle Başvuru: Başvuru Sahibi’nin Firmamız’a daha önce bildirdiği ve Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” konusu altında, başvuru yapılabilecektir.

Başvurunun Yapılacağı Adres:

SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ/SÖĞÜTÖZÜ CADDESİ 2 A/9/ÇANKAYA/ANKARA

Firmamız, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Firmamıza duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün(30) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

A) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası:

Telefon ve Fax Numarası:

E-Posta:

İkamet veya İşyeri Adresi:

A2: Yabancılar İçin

Ad:

Soyad:

Uyruk:

Pasaport Numarası/Kimlik Numarası:

Telefon ve Fax Numarası:

E-Posta:

İkamet veya İşyeri Adresi:

B) Firmamız ile Olan İlişki(ler)inizi a,b,c ve d Seçeneklerinde İşaretleyiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi )

a-Müşteri

b-İş Ortağı

c-Ziyaretçi

d-Diğer(Lütfen belirtiniz)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C-) Lütfen KVK Kanunu Kapsamında Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

◯ Adresime gönderilmesini istiyorum.

◯ E-posta aresime gönderilmesini istiyorum.(Bu yöntemi işaretlemeniz durumunda size daha hızlı cevap verebiliriz)

◯ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Firmamız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Firmamız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Firmamız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Firmamız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza:

Ana Menu